Elektronsko učenje: metodološki aspekti isporuke znanja u digitalnoj eri

Shute V., Educational Testing Service, Princeton, NJ, Towle B., Thomson NET g, Naperville, IL, 2003., Adaptive E-Learning, NJ, Educational Psychologist, 38 (2), 105-114,preuzeto 23. decembra 2010. godine, http://home.comcast.net/~ valerieshute/adapelearn.pdf

Shema adaptivnom modela e-učenja

 

Kako se navodi u ovom članku , cilj adaptivnog e-učenja se sastoji u sledećem:

Treba omogućiti dostupnost odgovarajuceg sadržaja učenja odgovarajućoj osobi na najbolji mogući način. Autori se bave opisivanjem modela adaptivnog elektronskog učenja koji bi trebalo da ispuni gore navedene zahteve. Model se sastoji iz tri glavna dela: prvi obuhvata podatke o učenikovom znanju i drugim kognitivnim specifikacijama; drugi se odnosi na sadržaj učenja, to je banka podataka, testova, zadataka i slično; treci, centralni, je e-nastavnik (ITS-Intelligent Tutoring Sytem, odnosno Adaptive Engine), koji je vrsta adaptivnog pokretaca i vrši koordinaciju izmedu prva dva dela.