Linux dokumentacija

  • Naslovna

    Linux dokumentacija

    Sajt sadrži dokumentaciju u oblasti primene, konfigurisanja i upotrebe Linux-ovih operativnih sistema koja je namenjena  i prilagođenja sistem administratorima koji svakodnevno koriste ovaj operativni sistem. Težište orijentacionog osnova dokumentacije sa ovog sajta je usmereno ka relevatnim proceduralnim principima za upravljanje Linux-om sa komandne linije. Sva uputstva su ukratko opisana i nastala su kao rezultat rešavanja praktičnih problema iz prakse. 

    Publikovano je:  19. 10. 2014.