Linux dokumentacija

  • Dodavanje procesa / zadatka u CRON

    Za kreiranje posebnih CRON Tab-ova koristiti naredbu:

    crontab -e

    Publikovano je:  17. 01. 2015.