Moodle dokumentacija

 • Raspoloživa Moodle dokumentacija

  Raspoloživa dokumentacija sadrži podakte u sklopu primene Moodle LMS sistema iz administratorskog ugla.

            

   

                 - S -

  Publikovano je:  24. 03. 2013.