Moodle dokumentacija

 • Sigurnosni aspekti Moodle LMS-a

  Abstract - Cilj ovog dokumenta je da ukaže na pojedine sigurnosne mere u domenu administriranja Moodle LMS-om. U ovom e-resursu predmet razmatranja su pojedini, tehnički aspekti zaštite koji se mogu smatrati korisnim u relanom okruženju. Smernice u ovom dokumentu su prvenstveno namenjene administratorima Moodle sistema za elektronsko učenje, a mogu ih koristiti i svi drugi pojedinci koji u svom online treninigu ili formalnoj nastavi, profesionalno koriste ovaj LMS.

  U prvom poglavlju, biće reči o tehničkim aspektima koji pokrivaju elementarne sigurnosne mere, koje je poželjno preduzimati u formalnom procesu administriranja ovim, mrežno orijentisanim sistemom.

   

  Ključne rečimoodle; lms; sigurnost; update; backup

   

   

   

  Publikovano je:  26. 03. 2013.