Moodle dokumentacija

 • Elementarni principi zaštite

  U uopštenom kontekstu, jedna od najvažnijih karakteristika svih LMS-a je da svi imaju za cilj da obezbede opšte prihvatljivo online okruženje, u kome se učenje i podučavanje kontinualno može sprovoditi bez formalnih ograničenja u vremenskom ili prostornom smislu.


  Neutralisanje vremensko / prostornog jaza je unapred  predodredilo da se Moodle sistem projektuje primenom Web tehnologijia, a da se pritom koriste usluge TCP/IP-a, HTTP-a, HTTPS-a, ali i drugih protokola i tehologija, što ovaj LMS svrstava u grupu mrežno orijentisanih sistema.


  Sistemi koji su deo globalne mreže, sistemi koji su dostupni u oviru statičkih IP adresa, u sklopu javnih Web servera su podložni opasnostima koje se javljaju i dolaze iz okruženja (kroz mrežu). Zato, jedan od primarnih ciljeva svakog administratora sistema je da analizira sigurnosne aspekte i redvno upravlja rizikom u sklopu svojih svakodnevnih aktivnosti.


  U nastavku, kroz proces identifikovanja pojedinih principa zaštite, biće ukazano na određene sigurnosne aspekte  koji se mogu smatrati korisnim smernicama u domenu administriranja ovim sistemom.

  Publikovano je:  26. 03. 2013.