Moodle dokumentacija

 • Principi blagovremenog backup-a elektronskih kurseva

  Jedan od najvažnijih principa zaštite svih elektronskih sistema i podataka je blagovremeni backup. Moodle sistem za elektronsko učenje ima dobro razvijen mehanizam za backup-ovanje na svim nivoima, počev od:


  • kompletnih kurseva i sadržaja,
  • korisničkih podataka,
  • postignuća studenata,
  • forumumskih diskusija, ali i svih drugih, važnih komponenti elektronskih kurseva.


  Postoje  međutim, mehanizmi koji omogućavaju podešavanje automatizovanog backup-a za unapred definisani vremenski pomak (engl. Sheduled backup). Za automatizovano backup-ovanje sistema, Web server na kome je instaliran Moodle treba da bude u stanju da može da izvodi Cron Job operaciju. Mehanizam za automatsko sprovođenje backup-a u sklopu Moodle LMS-a podrazumeva izvršenja cron.php skripte.
  Iniciranje izvršenja pomenute skripte može biti:


  a) manuelno (na zahtev),
  b) automatizovano.


  Proces manuelnog izvršavanja ove skripte izvodi korisnik sa administratorskim pravima, direknim klikom na cron.php link.


  Postupak automatizivanog backup-a može da bude komplikovaniji za one koji nisu upoznati sa metodologijom zadavanja Cron Job naredbi. U zavisnosti od operativnog sistema na kome je pokrenut Web server, a koji Host-uje Moodle, iz terminal okruženja, vrši se zadavanje parametara koji uređuju učestalost  i krajnje odredište koje je predmet periodične obrade (u ovom slučaju cron.php skripta).


  Mogući su međutim, i drugačiji scenariji u kojima server koji opslužuje Moodle je zapravo, Shared Web server i u skladu sa tim, Cron Job neredba vrlo često podrazumeva podešavanja u sklopu C-Panela što ne mora nužno ukazivati na komplikovanu proceduru. Konačno, metod konfigurisanja Cron Job-a obično, zavisi od tehnološkog modela koji je implementiran u sklopu C-panela za upravljanje pojedinostima na serveru. Zato, upoznavanje sa osnovama zadavanja Cron Job-a na Linux-ovim distribucijama može da bude odlačan polazni osnov za neupućene, koji će kasnije, veoma lako ovladati i sa svim drugim tehničkim modelima koji se u praksi mogu javiti kako na Dedicated tako i na Shared Host-ovima.


  Važno je da se napomene da backup-ovanje kurseva, korisnika, rezultata…  manuelnim ili automatskim postupkom ne garantuje uvek, funkcionalnu kopiju! Zato, administratori sistema često trebaju da vode računa o tome, da uvek budu spemni da testiraju funkcionalnost generisanih kopija kako bi u veoma kratkom vremenskom roku, bili u mogućnosti da sistem vrate na prethodno (funkcionalno stanje) u slučaju iznenadnog narušavanja integriteta, greške ili nekog drugog uzročnika, koji bi mogao da izazove nestabilnost ili čak, potpuni potpuni prestanak u radu sistema za elektronsko učenje.

  Publikovano je:  24. 03. 2013.