Moodle dokumentacija

 • Zaštita sistema

  Pojam zaštite je veoma širok i obuhvata dva bazična modela:


  • Softverske vidove zaštite i
  • fizičke oblike zaštite


  Softverska zaštita se sprovodi u slojevima, na nivou: operativnog sistema, Web servera, baze i konačno, Moodle sistema za elektronsko učenje.


  Fizička zaštita podrazumeva obezbeđivanje samog Web servera i pratečih hardverskih komponenti, ali i prostorija u kojima se oprema nalazi od neplaniranih događaja kao što su: požar, krađa, nestanak struje ili bilo koji drugi oblik sigurnosne pretnje.


  Za administratore, relevantno je da budu sposobni da sistem obezbede neprekidnim, stabilnim napajanjem, planiranjem i primenom UPS-eva i agregata i time neutrališu svaku mogućnost koja bi mogla da dovede do privremenog prekida u radu sistema, gubitka ili oštećenja podataka.

  Publikovano je:  24. 03. 2013.