Elektronsko učenje: metodološki aspekti isporuke znanja u digitalnoj eri

E - Priručnik za pokretanje MOODLE LMS-a

 

Sažetak

Primarni zadatak ovog priručnika je da ukaže na postupke pokretanja lokalnog Web servera (XAMPP-a) u cilju uspostavljanja softverske infrastrukture za elektronsko učenje. Instalacija Moodle LMS-a

1. Uvodna razmatranja

Priručnik za rad sa MySQL-ovim serverom

 

Nakon savladavanja postupaka pokretanja i konfigurisanja Web servera, čitalac će biti u prilici da se upozna sa jednim od načina pokretanja, instalacije i konfigurisanja Moodle-ovog 2.0. sistema za elektronsko učenje ( LMS – a). Objašnjenja su propraćena konkretnim primerima koji treba da posluže kao praktični vodič za uspešno pokretanje Moodle aplikacije.

 

U priručniku su interpretirana dva aspekta rada sa Web serverom, i to u režimu lokalnog Web servera (XAMP-a) na Windows-ovoj platformi, kao i drugog  sistema koji interpretira principe rada sa udaljenom Web serverima  na Linux-ovoj platformi. Rad sadrži praktične preporuke za pravilno konfigurisanje Web servera u  cilju minimizacije rizika iz spoljašnjeg okruženja. Takođe su izneti i neki principi rada sa MySQL-ovim serverom. U ovom segmentu, težište je usmereno isključivo na one aspekte rada sa MySQL-ovim grafičkim okruženjem koje se tiče formiranja novih baza i novog korisnika  (Moodle-ove aplikacije).

 

Usvajanjem koncepata iznetih u ovom E - resursu, čitalac će biti osposobljen da uspešno pokreće Moodle-ovu apliakciju na lokalnom i udaljenom Web serveru.

Merlot publication, date added to Merlot: July 22, 2012, sva autorska prava su zadržana, © 2012. Preuzimanjem dokumenta automatski dajete saglasnost sa uslovima koriščenja sajta https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=563983

Veza za preuzimanje priručnika u PDF formatu.