Elektronsko učenje: metodološki aspekti isporuke znanja u digitalnoj eri

Konstante u PHP-u

By | 16/02/2011
 
 

U ovom radu definisana je primena konstanti u PHP-u pri radu sa skalarnim vrednostima. Objašnjenja su propracena konkretnim primerima što omogucava dobru polaznu osnovu za dalji rad sa konstantama. Nakon upoznavanja teorijskih koncepata istaknutih u ovom radu pojedinac ce biti osposobljen da formira i primenjuje konstante u prakticnom okruženju.

 

U fizici konstanta predstavlja broj koji izražava vlasnišvo, kvantitet ili relaciju koja ostaje nepromenjena pod specicnim uslovima. U matematici – rec je o kvantitetu za koji se pretpostavlja da ce ostati nepromenjen unutar postavljene diskusije.  Konstante u PHP-u su imena cije se vednosti ne mogu menjati u procesu izvršenja skripte.  Ocigledne slicnosti izloženih definicija povezuju uvedeni pojam konstanti kao nešto što ima cilj da traje, opstaje i ostaje nepromenjeno u razlicitim uslovima ili sredinama. No, bez obzira na slicnosti tematskog podrucja, težište ovog rada je ipak usmereno na konstante u PHP-u, i u tom kontekstu, opravdanje za njihovu primenu se može naci u procesu grupisanja pojedinih paramatara koji su interni za skript.  Proces defisanja konstanti je podržan jedinstvenim mehanizmom pomocu koga one nastaju i bivaju upotrebljene.


Pročitaj ostatak teksta u formi prilagođenoj štampanju
Read the entire text in a form adjusted for printing