Elektronsko učenje: metodološki aspekti isporuke znanja u digitalnoj eri

Priručnik za rad sa MySQL-ovim serverom

 

Sažetak

Priručnik za rad sa MySQL-ovim serverom predstavlja prvi deo tutorijala u kome je opisan proces pokretanja servera. Priručnik sadrži sve neophodne korake koji detaljno opisuju proces kreiranja relacionih baza, tabela i kolona. U ovom priručniku mogu se naći tipični slučajevi koji se često javljaju u praksi pri razvoju Web aplikacija.

1. Uvodna razmatranja

Priručnik za rad sa MySQL-ovim serverom
Priručnik za rad sa MySQL-ovim serverom predstavlja prvi deo tutorijala u kome je opisan proces pokretanja servera. Priručnik sadrži sve neophodne korake koji detaljno opisuju proces kreiranja relacionih baza, tabela i kolona. U ovom priručniku mogu se naći tipični slučajevi koji se često javljaju u praksi pri razvoju Web aplikacija.

 

Razvoj savremenih Web aplikacija nužno uključuje potrebu za primenom koncepta troslojne arhitekture. Troslojna arhitektura podrazumeva pored primene srednjeg (aplikativnog sloja) i upotrebu najnižeg sloja, u ovom slučaju, sloja baze podataka.

 

Osnovna namena ovog priručnika je da ukaže na neke osnovne koncepte primene MySQL-ovih baza (RDMS). Važno je istaći da ovaj priručnik ne može zamenti specijalizovanu literaturu koja se bavi isključivo tematikom strukturalnog jezika za upite, ali zato može da posluži kao dobar oslonac za Vaš dalji rad u procesu proučavanja i razvoja baza podataka.

 

Nakon usvajanja osnovnih koncepata iznetih u ovom priručniku bićete u stanju da, primenom MySQL-ovog servera, formirate relacione baze, dodajete tabele i atribute nad kolonama. Isto tako,bićete upoznati sa nekim osnovnim slučajevima koji se javljaju u praksi pri razvoju baza podataka.

Merlot publication, date added to Merlot: July 22, 2012, sva autorska prava su zadržana, © 2012. Preuzimanjem dokumenta automatski dajete saglasnost sa uslovima koriščenja sajta http://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=573380

Veza za preuzimanje priručnika u PDF formatu.