Elektronsko učenje: metodološki aspekti isporuke znanja u digitalnoj eri

Rad sa sesijama u PHP-u

 

Sažetak

E-knjiga: Rad sa sesijama u PHP-u sadrži praktična uputstva koja se mogu smatrati korisnim izvorom informacija pri radu sa sesijama u PHP-u. U ovom E-resursu mogu se naći  važnije teorijske osnove koje bliže definišu mehanizame za  formiranje sesija pri čemu su  obuhvaćeni svi važniji procesi koji se odvijaju na klijenskom sloju kao što je proces skladištenja jedinstvenog identifikoatora sesije ali i drugih  važnh principa.

 

1. Uvodna razmatranja

Priručnik za rad sa MySQL-ovim serverom

 

Nakon usvajanja koncepata iznetih u ovom e-resursu čitalac će biti osposobljen da samostalno formira jednostavan mehanizam za autentifikaciju korisnika primenom troslojnog modela arhitekture pomoću koncepta formiranja promenljive sesije.

Praktični deo ove E-knjige uključuje:

razmatranje dijagrama toka sistema za autentifikaciju predstavljenog ovde.

Cilj ovog E-resursa je da približi koncept rada sa promenljivim sesijama. Praktični primer treba da posluži kao uvod u Vaš dalji rad sa sesijama prilikom projektovanja Web aplikacija. Da biste mogli uspešno raditi na poboljšanju izvornog koda praktičnog primera iznetog u ovoj knjizi, neophodno je da poznajete osnove rada sa PHP programskim jezikom i imate pokrenut Web server na Vašem personalnom računaru.

 

 

Merlot publication, date added to Merlot: July 22, 2012, sva autorska prava su zadržana, © 2012. Preuzimanjem dokumenta automatski dajete saglasnost sa uslovima koriščenja sajta https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=558873

Veza za preuzimanje priručnika u PDF formatu.