Usluge

 • Online interaktivna obuka za primenu Moodle LMS – a u nastavi

  Obuka u oblasti elektronskog učenja

  Obuka u oblasti primene sistema za elektronsko učenje iz ugla studenta, nastavnika ili administratora. Uspešnim završetkom kursa polaznici će biti osposobljeni da efikasno koriste Moodle LMS softver za elektronsko učenje. Kurs je podeljen na više nezavisnih modula koji pripadaju posebnim hijerarhijskim nivoima pri čemu će:

  • studenti biti osposobljeni da nesmetano prate kurseve i ispunjavaju svoje predispitne obaveze na njihovim budućim studijskim programima organizovanim online;
  • nastavnicima da kreiraju elektronske kurseve, testove i oblikuju ih prema ADDIE standardima, prate nivo postignuća kod studenata; koordiniraju njihovim radom i šalju blagovremeni feedback; 
  • administratorima da pokrenu sistem za elektronsko učenje na lokalnom ili udaljenom Web serveru. Da upravljaju Moodle LMS sistemom u domenu kontrole i rada sa korisničkim nalozima i ovlašćenjima na svim nivoima.  Prate sigurnosne događaje “logs”,“Live-logs” i deluju preventivno nad potencijalnim opasnostima iz okruženja… da uspostave automatizovani sistem back-up-ovanja elektrosnkih kurseva, zapisa (ocena, foruma) i korisnika na redovnom planu primenom CRON-a. U slučaju kvara ili greške, da brzo vrate sistem u punu funkcionalnost. Da prošire sistem novim, opcionim dodacima iz standardne ponuđene liste proširivih priključivih komponenata sistema

  Usluge obuke se sprovode online, primenom fleksibilnih asinhronih i sinhronih tehnika podučavanja po modelu “One to One”, primenom popularnih komunikacionih alata, ali i u tradicionalnom okruženju u radnom ambijentu polaznika gde je moguć istovremeni rad sa više polaznika po potrebi.

  Publikovano je:  30. 05. 2013.