Usluge

  • Drugi nivo:

    Rad sa e-resursima

    1. Napredna podešavanja i rad sa statičkim resursima
    2. Rad sa dinamičkim resursima kursa (aktivnostima)

    Publikovano je:  30. 05. 2013.