Usluge

 • Planiranje i implementacija infrastrukture za elektrosnko učenje


  Planiranje i implementacija infrastrukture za elektrosnko učenje
  Planiranje infrastrukture

            1) Analiziranje zahteva klijenta u pogledu očekivanog stepena opterećenja Moodle LMS sistema
            2) Analiziranje zahteva za olikovanjem elektronske nastave u formu e-kursa
            3) Analiziranje ponuda za zakup nameskih servera na domaćem I stranom tržištu
            4) Analiziranjemogućnosti za opcionim uvođenjem sopstvene infrastrukture za elektronsko učenje

  Usluge pokretanja sistema

            1) Usluga pokretanja Moodle LMS-a na zakupljenom  samostalnom (engl. Dedicated) Web serveru
            2) Usluga  pokretanja Moodle LMS-a na zakupljenom  deljenom (engl. Shared) Web serveru
            3) Usluga  pokretanja Moodle LMS-a na nameski kreiranom kompanijskom Web serveru
            4) Usluga pokretanja Moodle LMS-a na iznajmljenom  Web serveru kod autora
            Konsultantske usluge
            1) Konsultatske usluge u oblasti planiranja hardverske infrastrukture za elektrosnko učenje
            2) Konsultaske usluge u oblasti planiranja softverske infrastrukture za elektronsko učenje
        3) Konsultanske usluge u oblasti usaglašavanja hardversko softverskih  komponenti sistema u cilju postizanja optimalnih rezultata u radu pod opterećenjem sistema.

  Usluge iznamljivanja Moodle LMS-a na određeno vreme

            1) Iznamljivanje Moodle LMS-a  na period od godinu pod željenim domenom
            2)  Iznamljivanje Moodle LMS-a na period kraći od godinu da pod ženjenim domenom

  Napomena: iznamljivanjem Moodle LMS-a korisnik može samostalno da se opredeli za:

            • standardnu ili
            • naprednu konfiguraciju sistema.

  a) Standardna konfiguracia podrazumeva osnovne sigurnnosno tehničke aspekte u domenu:

            • instalacije sistema
            •  podešavanja sistema,
            • dodavanje korisnika,
            • minimiziranje sigurnosnih pretnji
            • konfigurisanja automatizovanog mehanizma za back-up korisnika, korisničkih podataka i kurseva

  b) Napredna koja obuhvata sve iz (a) kao i:

            • Integraciju dodatnih plugin-ova na zahtev klijenta
            • Integraciju Moodle-a sa drugim API-ima
            • Povezivanje Moodle sa drugim servisima I aplikacijama (integracija) po nalogu klijenta

  Publikovano je:  30. 05. 2013.