Usluge

 • Peti nivo:

  Integracija LMS-a sa eskternim sistemima
   

            1. Konfigurisanje sistema za integraciju sa Third Party aplikacijama / API-ima
            2. Konfigurisanje PHP-a za omogućavanje sistemskih proširenja opisanih u 1.

  Publikovano je:  29. 05. 2013.