Usluge

 • Prvi nivo:

  Osnove Moodle korisničkog interfejsa i elementarne procedure

  1. Upoznavanje sa Moodle-ovim korisničkim interfejsom
  2. Podešavanje korisničkog profila
  3. Kreiranje novih kurseva i kategorija
  4. Kreiranje statičkih kurs materijala (e-resursa)

  Publikovano je:  30. 05. 2013.