Usluge

 • SCORM Learning objekti

  Online interaktivna obuka za ravoj i primenu objekata učenja (Learning Objects) u formalnoj nastavi
   

  Prvi nivo:

  Osnove Learnig objekata

            1. Uvod u SCORM agregacioni model (engl. Content Aggregation)
            2. Uvod u SCORM Content komponente sistema
            3. Pojam i uloga čestica znanja (engl. Assets)
            4. Pojam i uloga agregacije sadržaja (engl. Content Aggregation)
            5. Upoznavanje sa elementarnim konceptima primene IMS objekata učenja
            6. Upoznavanje sa elementarnom strukturom IMS paketa u svojstvu LO-a.
            7. Upoznavanje sa komponentama SCORM 1.2 i 2002 paketa u svojstvu LO-a

  Drugi nivo:

  Osnove Web tehnologija relevantih za razvoj objekata učenja
   

            1. Upoznavanje sa alatima za razvoj oblikovanje metapodataka SCORM objekata učenja
            2. Upoznavanje sa osnovama rada u HTML-u
            3. Upoznavanje sa osnovama rada u CSS-u
            4. Upoznavanje sa osnovama PHP-a za razvoj složenijih, interaktivnih learning objekata.
            5. Upoznavanje sa osnovama rada u SQL-u za razvoj troslojno orijentisanih sistema
            6. Upoznavanje sa osovnim alatima za razvoj vizuelno dopadljivih grafičkih komponenata sistema primenom Incape-a i Gimp-a

  Treći nivo:

            1. Upoznavanje sa osnovama kreiranje bazičnog  (validnog) HTML Layout-a learning objekta
            2. Upoznavanje sa osnovama kreiranja višeplatformski optimizovanog kaskadnog stila (CSS) Learning objekta
            3. Upoznavanje sa osnovama kreiranja grafičkih komponti sistema
            4. Upoznavanje sa osnovama kreiranja aplikacione logike objekta učenja
            5. Upoznavanje sa osnovama praktičninh principa implementacije tekstualnog sadržaja i upućivanja na grafičke / audio komponente u bazičnu strukturu HTML koda
            6. Upoznavanje sa osnovama  Praktična implementacija projketovanog rešenja u strukturu LO-a (IMS ili SCORM)
            7. Upoznavanje sa principima uvoženja objekata učenja u LMS

  Publikovano je:  30. 05. 2013.