Usluge

 • Treći nivo:

  Administriranje sistemom za elektrosnko učenje – elementarni sigurnosni aspekti

            1. Upoznavanje korisnika sa elementranim sigurnosnim aspekima Moodle platforme za elektronsko učenje
            2. Praćenje i monitoring sistemskih logova i aktivnosti studenata
            3. Upravljanje korisničkim nalozima
            4. Upravljanje kursevima i sadržajem

  Publikovano je:  30. 05. 2013.