Usluge

 • Web development

  Razvoj online modela na bazi Wordpress-a, Preestashopa, Drupal-a i drugih open source platformi sa ciljem uspostavljanja funkciinalnih CMS-a, elektronskih prodavnica ili ličnih prezentacija.

   

  Obuka u oblasti Web dizajna

  Osnovni nivo

  1. Upoznavanje sa osnovama HTML-a
  2. Upoznavanje sa osnovama CSS-a
  3. JavaScript osnove

  Teoretsko – praktični koncepti obuhvaćeni u osnovnom nivou imaju za cilj da približe strukturalnu formu Web stranica i metoda vizuelizacije funkcionalnih elemenata svakog sajta primenom kaskadnih stilova.
           

  Srednji nivo

  1. Planiranje i uspostavljanje vizuelne strukture sajta
  2. Grafička vizuelizacija online rešenja. Upoznavanje sa osnovnim pojmovima rada u okruženju višeplatformskih OpenSource grafićkih aplikacija kao što su Inksckape i Gimp pri razvoju složenih grafićkih elemenata projektovanih za Web.
  3. Upozanavanje sa mogućnostima za primenu HTML-a i PHP-a u cilju razvoja layouta (okvirnog šablona), pogodnog za primenu u različitim projektima
  4. Upoznavanje sa složenijim konceptima primene kaskadnih stilova neophodnih pri razvoju Web stranica

  Srednji nivo je namenjen svima koji su već upoznati sa osnovama HTML-a i CSS-a. Nakon usvajanja svih principa obuhvaćenih srednjim nivoom očekuje se sposobnost za samostalnost u izradi Web sajtova

   

  Napredni nivo

  1.  Redefinisanje postojećih online rešenja (redizajn) i prilagođavanje Web sajtova W3C standardima.
  2. Optimizacija Web sajtova. Planiranje, redefinisanje i implementacija brzih (vizuelno dopadljivih) “Landing” stranica.
  3. Tehnike konfigurisanja i primene FTP-a u cilju postavljanja gotovih projekata javno vidljivih na Web-u
  4. Rad sa konkretnim opensource razvojnim okruženjima na bazi Wordpress-a, Moodle-a, Drupal-a…

   

  Obuka u oblasti PHP-a

  Osnovni nivo

  1. Upoznavanje sa osnovama PHP-a :
  2. Uvod u PHP
  3. Elementarna sintaksa
  4. Implementacija PHP-a u HTML kod
  5. Tipovi i rad sa promenljivama
  6. konstante
  7. Identifikaltori
  8. operatori
  9. Nizovi
  10. Upravljačke strukture
  11. Funkcije

   

  Srednji nivo

  1. Uvod u višekratnu upotrebu koda
  2. Objektno orijentisani PHP
  3. Projektovanje klasa, atributa i operacija

  Publikovano je:  30. 05. 2013.