Elektronsko učenje: metodološki aspekti isporuke znanja u digitalnoj eri

Primena Wikidot-a u edukaciji

By | 09/12/2010

 

Wikidot – osnovni pojmovi


Wikidot
je efikasan Web 2.0 alat koga mogu koristiti istraživači, nastavnici i predavači u edukativne svrhe. Jedna od glavnih prednosti Wikidot-a je u tome što pruža mogućnosti međusobne saradnje uključenih aktera. Kao takav Wikidot omogućava:

 • diskusiju u okviru istraživačkih tema,
 • grupnu kolaboraciju uključenih aktera,
 • publikaciju članaka, lekcija uključujući i PDF dokumente ili Power Point prezentacije,
 • omogućava primenu RSS-a, pa ga je moguće koristiti i u svrhu informisanja studenata o nadolazećim temama,
 • zadacima i sl.
 • studenti ga takođe mogu koristiti kako bi publikovali rešenja na zadatu temu,
 • moguće je kreirati zasebne Wikije kako bi odgovorili na potrebe različitih grupa studenata i sl.

Wikidot namenjen edukaciji
koristi moćnu Wiki sintaksnu platformu pružajući sve
neophodne alate namenjene boljoj edukaciji. Wikidot Engine nije kreiran samo
kako bi upravljao jednostavnim sajtovima, već i robusnim portalima.

Njegovom primenom možete:

 • kreirati stranice sa vestima, istraživanjima i sl.
 • takođe možete kreirati ali i ažurirati strane sami ili grupno,
 • možete raditi na zajedničkim projektima u grupnoj kolaboraciji,
 • pretraživati istoriju promena, vršiti revizije bilo koje stranetako da nikada nećete ostajati bez sadržaja!
 • Sa velikom lakoćom možete upload-ovati dokumente, poruke, možete ih podeliti sa drugima, sa studentima ili kolegama
 • Omogućena je primena matematičkih jednačina, fusnota…


Prvi deo teksta parafrazirao i modifikovao S.Stamenković prema članku:Wikidot in Education”.


Primena Wikidot-a

 

Da biste koristi Wikidot neophodno je izvršite registrovanje svog ličnog poddomena u okviru Wikidot hostinga. Servis je besplatatan, a unosom odabranog naziva domena, neophodno je da izvršite i registaciju, unosom svoje E-mail adrese, imena buduće Index stane i sličnih podataka…

Nakon uspešno obavljene registracije možete započeti sa ažuriranjem sadržaja. Pružaju vam se raznovrsne mogućnosti: od rada sa jednostavnim Wiki editorom do primene naprednih tehnologija, pa kvalitet sadržaja, interaktivnost I ostali važni činioci će uglavnom zavisiti od vaše kreativnosti i ličnih sposobnosti.

Ažuriranje strana

Korisnički interfejs Wikidot-a je zasnovan na konvencionalnim pravilima, pa je za ažuriranje dovoljno osnovno znanje upotrebe Weba i njegovih alata da biste uspešno kreirali sopstveni sadržaj.

U predstojećem kratkom  tutorijalu date su osnove ažuriranja pojedinačnih strana. U zavisnosti od ličnih afiniteta stranice možete ažurirati u HTML i PLAIN tekst režimu. U tutorijalu je opisan prvi način:

Po uspešno obavljenoj autentifikaciji u sistem, neophodno je da kliknete na link „Edit page“ korak 1, označen na slici 1.

Slika 1. Link za ažuriranje strane

Nakon toga otvoriće se dijaloški okvir u kome možete definisati naslov vaše buduće stranice, korak 2, kao na slici 2.  U ovom segmentu, moći ćete da radite u dva režima: (maločas pomenuti HTML i PLAIN text).

Režim HTML okruženja birate pomoću simboličke ikonice koja je označena kao korak 3. Videti sliku 2.

 

 

Slika 2. Biranje HTML režima rada.

U okviru ovog režima moći ćete da unosite sve ono što je inače zasnovano na konvencionalnim pravilima HTML koda, a što se nalazi u okviru BODY tagova.

Konačno, kada budete zadovoljni izgledom strane, jednostvano kliknite na SAVE pri dnu ekrana (kao na slici 3.) i dobićete vašu prvu Wikidot stranicu!

Slika 3. Snimanje promena

 

Treba napomenuti da Wikidot pruža znatno širi spektar mogućnosti u odnosu na upravo opisane, ali podrobna interpretacija njegovih mogućnosti prevazilazi okvire ovog tutorijala.

Korisni linkovi

Link za kreiranje WIKIDOT naloga: http://www.wikidot.com/new-site

Razumevanje WIkidot sintakse: http://www.wikidot.com/doc:wiki-syntax#toc34

Primer Wikidot stranice: http://sasastamenkovic.wikidot.com/naslovna-strana,