Elektronsko učenje: metodološki aspekti isporuke znanja u digitalnoj eri

Акцентуација

Датум објављивања прве верзије фонта Акцентуација је: 15.07.2016. године.

Кодни систем је развијен у ћириличном писму применом ISO 8859-5 стандарда и садржи све потребне карактере за несметано акцентовање речи писаних у свим познатијим текст процесорима развијеним за оперативне системе: Linux / Mac / Windows.

А
Б
В
Г
Д
Ђ
Е
Ж
З
И
Ј
К
Л
Љ
М
Н
Њ
О
П
Р
С
Т
Ћ
У
Ф
Х
Ц
Ч
Џ
Ш
 
а
б
в
г
д
ђ
е
ж
з
и
ј
к
л
љ
м
н
њ
о
п
р
с
т
ћ
у
ф
х
ц
ч
џ
ш
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
!
@
{
}
<
>
(
)
-
?
q
w
e
r
t
краткосилазни
y
u
i
o
p
краткоузлазни
a
s
d
f
g
дугосилазни
c
v
b
n
m
дугоузлазни
x
&
X
*
слоготворно р
h
j
k
l
z
дужине

 

Употреба акцената у тексту  (Word документима и HTML странама) не захтева познавање адресних локатора. Фонт Акцентуација омогућава олакшано и правилно означавање слогова у речима одабиром енлгеског писма. Кодни распоред ћиричичних акцената је организован у понављајућим низовима: а, е, и, о, у за све појавне варијације (самогласнике), укључујући и слоготворно р.

Кодни распоред је представљен сликом 1 а детаљан приказ свих овим фонтом обухваћених карактера дат је у табели 1.

q = > q
w = > w
e = > e
r = > r
t = > t
Q = > Q
W = > W
E = > E
R = > R
T = > T

y = > y
u = > u
i = > i
o = > o
p = > p
Y = > Y
U = > U
I = > I
O = > O
P = > P

a < = > a
s < = > s
d < = > d
f < = > f
g < = > g
A < = > A
S < = > S
D < = > D
F < = > F
G < = > G

c < = > c
v < = > v
b < = > b
n < = > n
m < = > m
C < = > C
V < = > V
B < = > B
N < = > N
M < = > M

h < = > h
j < = > j
k < = > k
l < = > l
z < = > z
H < = > H
J < = > J
K < = > K
L < = > L
Z < = > Z

x < = > x
& < = > &
X < = > X
* < = > *
% < = > %
# < = > #
$ < = > $
^ < = > ^


Лиценца

Фонт Акцентуација је заштићен ауторским правима, а његово преузимање је дозвољено у некомерцијалне сврхе, за личну употребу, за потребе образовних институција у наставном процесу или при развоју наставних садржаја намењених штампању или другим облицима публиковања као што су: електронске публикације, HTML садржаји и сл. Преузимање овог фонта у циљу његове даље продаје трећим лицима није дозвољено.


Опције за преузимање локалне копије фонта