Elektronsko učenje: metodološki aspekti isporuke znanja u digitalnoj eri

E - priručnik za pokretanje WAMP servera

 

Sažetak

Primarni cilj ovog priručnika je da ukaže na postupak pokretanja Web servera na lokalnom računaru.  Namenjen je prvenstveno onima koji se po prvi put susreću sa ovom problematikom. Priručnik za pokretanje WAMP serveraObjašnjenja su propraćena adekvatnim ilustracijama čime je celokupan postupak priličnopojednostavljen. Nakon usvajanja principa istaknutih u ovom e-resursu, pojedinac će biti osposobljen da integriše, konfiguriše i koristi Web server u procesu rada u segmentu razvoja Web aplikacija.

 

1. Uvodna razmatranja

Priručnik za rad sa MySQL-ovim serverom

 

Ključni aspekti ovog priručnika odnose se na interpretacju principa rada sa PHP i MySQL serverom u grafičkom i konzolnom režimu. U cilju sagledavanja mogućnosti konzolnog režima rada, kada je u pitanju sistem za upravljanje bazama podataka, moglo bi se reći da je težište usmereno ka bližem upoznavanju sa klijentskom aplikacijom:  MySQL Monitor.

Upotreba MySQL monitora se posebno preporučuje svima koji se po prvi put susreću sa SQL-ovom sintaksom. Naime, upotreba ove aplikacije u procesu razvoja relacionih baza podatka može veoma povoljno uticati na brže ovladavanje strukturalnim jezikom za upite.

Važno je napomenuti da Vam ovaj E-resurs ipak ne može zameniti stručnu literaturu u oblasti SQL-a, pa detalje o ovom jeziku treba potražiti u nekim drugim izvorima.

Ekvivalent konzolnom režimu je grafički orijentisan sistem koji funkcioniše u okruženju Web čitača,   čija se upotreba takođe preporučuje iz prvenstveno pragmatičnih razloga, budući da takav sistem predstavlja i jedinu mogućnost pri radu sa „udaljenim Web serverima [1]“.

Ukoliko tek počinjete sa učenjem Web programiranja, verovatno ćete u određenom trenutku imati potrebu da pokrenete neku svoju Web aplikaciju na nekom udaljenom Web serveru na kome nećete moći da pristupate upotrebi MySQL monitora i sličnih aplikacija „sa komandne linije“, već ćete, nasuprot tome, raditi u grafičkom okruženju sa znatno suženim spektrom mogućnosti koje se prevenstveno odnose na nemogućnost kreiranja novih baza i sličnih pogodnosti. Ovakav vid ograničenja vrlo često nastaje kao deo strategije neke hosting kompanije koja će Vam na ovaj način ustupiti novu bazu za određenu sumu novca. Ovo, međutim, ne mora  negativno uticati na Vaš rad, budući da uvek možete upotrebiti prefikse i nove tabele kako biste organizovali relacione baze potpuno različitih Web aplikacija unutar jedne iste baze koja Vam je dodeljena odmah nakon otvaranja naloga.

Na Vašem personalnom računaru, nakon pokretanja Web servera, sledeći uputstva ovog priručnika, bićete u mogućnosti da radite u grafičkom ili konzolnom režimu bez ikavih, maločas spemenutih, ograničenja. Grafičko okruženje MySQL servera je samo delimično opisano u ovom radu, pa smernice za pronalaženje više informacija o ovakvom principu treba potražiti u poglavlju 4.

[1] Udaljeni Web serveri su najčešće specijalizovani računari takozvanih „Hosting“ kompanija koje često pružaju usluge zakupa FTP naloga, Mail servera, C-panela, RDBMS-a, a u pojedinim slučajevima i mogućnost registrovanja Internet domena.

 

Merlot publication, date added to Merlot: July 22, 2012, sva autorska prava su zadržana, © 2012. Preuzimanjem dokumenta automatski dajete saglasnost sa uslovima koriščenja sajta https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=558875

Veza za preuzimanje priručnika u PDF formatu.