Elektronsko učenje: metodološki aspekti isporuke znanja u digitalnoj eri

Uslovi korišćenja sajta

 

Sledeće odredbe i pravila regulišu način korišćenja ovog Web sajta (bloga) koji Vam stoji na raspolaganju.

Zadržavam pravo naknadne izmene „uslova korišćenja“ bez prethodne napomene. Svaka izmena biće publikovana u trenutku nastanka promene u okviru iste strane (u daljem tekstu „Uslovi korišćenja“).

Upotrebom ovog sajta (posećivanjem, čitanjem i sl.) Vi automatski dajete saglasnost i prihvatate navedene uslove korišćenja. Ukoliko se ne slažete sa uslovima navedenim na ovoj stranici, ne smete koristiti usluge niti informacije koje čine integralni deo ovog sajta, uključujući sve stranice i poddomene ovog Web sajta.

 

1. Vlasnička prava.

Sav sadržaj ovog sajta predstavlja intelektualnu svojinu vlasnika domena http://sasastamenkovic.com (u daljem tekstu - autora). Samim tim, naslovi, članci, fotografije, ilustracije, izvorni kod tutorijala, elektronske knjige, priručnici, zvuk, tekst, organizacija sajta i drugi integralni sadržaji sa ovog sajta spadaju u domen intelektualne svojine vlasnika.

 

2. Ograničena licenca.

Možete pristupati sadržajima ovog sajta sa Vašeg računara ili putem nekog drugog uređaja u cilju pravljenja jedinstvenih kopija namenjenih isključivo INTERNOJ UPOTREBI. Korišćenje sadržaja ovog sajta je dozvoljeno isključivo za Vašu vlastitu, internu upotrebu i to u nekomercijalne svrhe, bez naknadnih prerada.

 

3. Zabrane.

Izričito je zabranjena upotreba sadržaja u svrhe komercijalne ili promotivne distribucije sadržaja sa ovog sajta (članaka, slika , tekstova, audio i video - zapisa, izvornog koda i dr. digitalnih podataka koji su deo intelektualne svojine vlasnika sajta) bilo da se radi o celokupnim sadržajima ili njegovim pojedinačnim delovima, osim ukoliko niste dobili pismeno odobrenje autora sadržaja ovog sajta u kome Vam se odobrava njegova dalja upotreba navođenjem autora, linka ka resursu (članku), i datuma pristupa. Osim u slučaju da nije eksplicitno dozvoljeno (naznakom "Preuzmi članak"), ne smete preuzimati, publikovati, kopirati, reprodukovati, distribuirati, modifikovati, prenositi, prodavati ili na bilo koji drugi način eksploatisati sadržaje i podatke, celokupne ili u delovima, dostupne na ovom sajtu. Preuzimanjem sadržaja koji je dozvoljen za preuzimanje, a zaštićen autorskim pravima sa ovog sajta kao što su: celokupni članci ili neki njegovi delovi, slike, ilustracije, audio/video podaci, priručnici, izvorni kod i sl., ne stičete vlasnička niti autorska prava nad njima. Shodno tome, sadržaje pribavljene na ovaj način možete besplatno preuzeti i koristiti isključivo za svoju ličnu upotrebu u edukativne ili informativne svrhe. Preuzeti sadržaji pravilnim navođenjem korišćene literature mogu biti citirani u seminarskim radovima, esejima, naučnim radovima i drugim oblicima pisanih materijala. Sva druga prethodno naznačena ograničenja i zabrane po pitanju prerade ili prodavanja sadržaja, priručnika, analiza i sl., ostaju važeća.

 

4. Linkovanje.

Dozvoljeno je linkovanje na članke ovog sajta sa drugih Web lokacija koje nemaju u sebi uvredljive sadržaje i to na političkoj, verskoj, etničkoj, rasnoj, polnoj, starosnoj osnovi. Isto tako, izričito je zabranjeno linkovanje ka ovom sajtu sa drugih lokacija koje šire govor mržnje ili koje na bilo koji način promovišu neke druge oblike ponašanja i stavove koji bi mogli da naruše moralne i zakonske norme. Dozvoljeno linkovanje može biti iz isključivo dva razloga: (1) pozivanje na korišćenu literaturu i (2) u cilju komentarisanja, analize, kritike ili podrške sadržaju ovog sajta.

 

Komentarisanje.

Na ovom sajtu je omogućeno komentarisanje sadržaja. Komentare mogu da unesu svi korisnici ovog sajta bez obzira da li su registrovani ili ne. Svaki komentar prolazi kroz proces analize u kome se utvrđuje da li u sebi sadrži određene neprikladne elemente koji su istaknuti na početku četvrte odredbe. Biće prihvaćeni samo oni komentari koji su u vezi sa temom i koji sadrže određeni kritički osvrt na temu, ukazivanje ne greške, različite stavove po pitanju koje je predmet analize i tome slično Komentari koji nisu ni u kakvoj vezi sa sadržajem, a da pri tom promovišu pojedine komercijalne sajtove, biće tretirani kao "Spam" poruke, a potom i uklonjeni iz baze. Sajtovima koji primenjuju takve principe biće trajno zabranjen pristup ovom sajtu.

 

5. Autorska prava.

Ja poštujem intelektualnu svojinu drugih i očekujem od svih koji nameravaju da koriste informacije sa ovog Web sajta da učine isto. U suprotnom, za eventaulna SPORNA PITANJA BIĆE NADLEŽAN SUD. Ukoliko, pak, smatrate da je Vaše delo iskopirano na način koji narušava Vaša autorska prava, molim da prosledite sledeće informacije:

  • Vaša adresa, telefonski broj i E-mail adresa;
  • Opis, gde se nalazi sporni materijal (potrebno je navesti punu URL adresu ili knjigu i stranu, autora i godinu izdanja);
  • Vašu izjavu u kojoj tvrdite da je delo iskopirano i da su time narušena Vaša autorska prava;
  • Elektronski ili fizički potpis osobe koja je autorizovana da deluje u slučaju povrede autorskih prava;
  • Vašu izjavu u kojoj tvrdite pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su navedeni podaci tačni i da ste Vi vlasnik autorskih prava ili da ste ovlašćeni da delujete u ime vlasnika autorskih prava.

  Vlasniku sajta: Stamenković Saša | E-mail: copyright@sasastamenkovic.com Nemojte koristiti ovu adresu u svrhu korisničke podrške.

Datum poslednje revizije:

24.07.2012. godine.