Linux dokumentacija

 • Apache Web server - pokretanje, resetovanje i zaustavljanje

  Na linux-ovim distibucijama (Ubuntu ili Debian) u cilju pokretanja Web servera koristiti naredbu:

  sudo /etc/init.d/apache2 start

   

  Resetovanje servera se postiže unosom naredbe:

  sudo /etc/init.d/apache2 restart

   

  Konačno, zaustavljanje je moguće unosom:

  sudo /etc/init.d/apache2 stop

  Publikovano je:  21. 01. 2015.