Linux dokumentacija

  • Deinstalacija Logwatch-a u slučaju kvara

    Za potpuno uklanjanje Logwatch-a i cilju ponovne instalacije koristiti:

              sudo apt-get purge --auto-remove logwatch

    Na ovaj način je uklonjeno sve uključujući i sva konfiguraciona podešavanja.

    Publikovano je:  14. 11. 2014.