Linux dokumentacija

 • E-AKCELERATOR - Rebuild

  [eAccelerator] This build of "eAccelerator" was compiled for PHP version 5.4.33-2+deb.sury.org~lucid+1. Rebuild it for your PHP version (5.4.34-1+deb.sury.org~lucid+1) or download precompiled binaries.

   

    Rešenje:

           apt-get install build-essential php5-dev

            cd /usr/src

            tar xvjf eaccelerator-0.9.6.1.tar.bz2

            cd eaccelerator-0.9.6.1

            phpize

            ./configure

            make

            make install

            mkdir -p /var/cache/eaccelerator

            chmod 1777 /var/cache/eaccelerator

            cd /etc/php5/conf.d/

            sudo nano eaccelerator.ini

    Po otvarnanju uneti:

            extension="eaccelerator.so"

            eaccelerator.shm_size="16"
            eaccelerator.cache_dir="/var/cache/eaccelerator"
            eaccelerator.enable="1"
            eaccelerator.optimizer="1"
            eaccelerator.check_mtime="1"
            eaccelerator.debug="0"
            eaccelerator.filter=""
            eaccelerator.shm_max="0"
            eaccelerator.shm_ttl="0"
            eaccelerator.shm_prune_period="0"
            eaccelerator.shm_only="0"
            eaccelerator.compress="1"
            eaccelerator.compress_level="9"

  sudo /etc/init.d/apache2 restart

  php -v

                     

  #################################################################################

  PHP 5.4.34-1+deb.sury.org~lucid+1 (cli) (built: Oct 17 2014 15:33:44)
  Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group
  Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies

  #################################################################################

  Publikovano je:  29. 10. 2014.