Linux dokumentacija

 • Pokretanje i konfigurisanje Logwatch-a

  Za kontrolu logova prikladan softver za Linux-ove operativne sisteme  je Logwatch.

   

  Za instalicaiju paketa uneti:

           sudo apt-get install logwatch

   

  Konfigurisati skript logwatch.conf

            sudo nano /usr/share/logwatch/default.conf/logwatch.conf

   

   Varijablu Output podesiti na vrednost mail:

            Output = mail

   

  Varijablu Format na podesiti na vrednost html

            Format = html

   

  Varijabla MailTo na vrednost root odnosno e-adresu primaoca izveštaja u formatu primalac@domen.com

            MailTo = root 

   

  Varijabla MailFrom podešena na vrednost pošiljalaca izveštaja u formatu pošiljalac@domen.com

            mailFrom = ime@imedomena.com

   

  Nivo preciznosti podesiti na vrednost 0, 5 i 10 u zavisnosti od željenog stepena:

            Detail = 10

  Snimiti sadržaja ctrl o i enter, pa potom ctrl i ctrl x.

   

  Konfiguracija SSMPT-a za slanje pošte

            

            sudo nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf

   

  Varijablu root podesiti na vrednost koja je ekvivalentna e-mail adresi počiljaoca / primaoca izveštaja:

            root = vasa@mail-adresa.com

   

   Varijablu hostname na vrednost localhost:

            hostname = localhost

   

  Varijablu mailhub na mail server primaoca sa specifikacijom porta:

            mailhub = mal.server.com:587

   

  Varijablu AuthUser na vrednost mail adrese:

            Authuser=vasa@mail-adresa.com

   

  Varijabla AuthPass na vrednost lozinke za korisnički nalog vasa@mail-adresa.com:

            AuthPass = vasaLozinka

  U zavisnosti od načina autentifikacije podesiti:

            UseTLS=YES
            UseSTARTTLS=yes

   

  Publikovano je:  11. 01. 2015.