Linux dokumentacija

 • Prilagođavanje Logwatch izlaznog izveštaja

  Pre svake izmene koda kreirati rezervnu kopiju skripte:

            cp /usr/share/logwatch/scripts/logwatch.pl    /home/user/logwatch.pl

   

  Za prilagođavanje izgleda izlaznog koda za generisane logove - editovati:

            sudo nano /usr/share/logwatch/scripts/logwatch.pl

   

  Za prveru validnosti izlaznog formata inicirati izvršenje Logwatch-a koristeći:

            sudo logwatch --detail High --mailto mail@domen.rs --service http --range today

   

  Obavezno izvršiti kontrolu validnosti celokupne konfiguracije i to direktno u okviru CRON-a na dnevnom osnovu izvršenjem skripte:

           sudo perl /etc/cron.daily/00logwatch         

   

  Ukoliko po izvršenju Perl-ove skripte sa pređašnje linije mail sa izveštajem ne pristigne na odredište - vratiti pređašnju verziju logwatch.pl skripte iz backup-a. Izvršenje skripte u najvećem broju slučajeva neće prijaviti grešku, ali log izveštaj takođe neće da pris, pa je neophodno da se svaka promena izvršena nad skriptom logwatch.pl proprati manuelnim pozivanjem izvršenja 00logwatch.pl-a radi provere.

  Publikovano je:  14. 11. 2014.