Linux dokumentacija

 • Rad sa NMAP-om

  Za skeniranje otvorenih portova u lokalnoj računarskoj mreži koristiti:

  nmap -P0 -sT 192.168.X.X

  # Otvoreno stanje je slučaj kada postoji veza sa serverom za neki od otvorenih priključaka i moguće mu je pristupiti  

  # putem ovog mrežnog priključka

  Nmap scan report for 192.168.1.4
  Host is up (0.24s latency).
  All 1000 scanned ports on 192.168.1.5 are opend

  # Filtrirano stanje je slučaj kada uslovno rečeno može postojati veza sa serverom za skenirani priključak, ali svaki pokušaj da se uspostavi komunikacija sa ovim HOST-om biva blokirana, pa nMap ne može sa sigurnošću da utvrdi da li je port zaista otvoren ili nije. Obično se ovaj rezultat dobija kada se u mreži skeniraju računari koji rade pod Windows-ovim operativnim sistemom, a da je skenirianje inicirano sa Linux-ovog O.S.-a

  Nmap scan report for 192.168.1.2
  Host is up (0.24s latency).
  All 1000 scanned ports on 192.168.1.5 are filtered

  # Zatvoreno stanje je rezultat u kome su svi skenirani portovi nedostupni, odnosno stanje u kome ne postoji veza servera sa pomsatranim mrežnim priključkom

  Nmap scan report for 192.168.1.3
  Host is up (0.24s latency).
  All 1000 scanned ports on 192.168.1.5 are closed

  Za proveru aktivnih HOST-ova u lokalnoj mreži koristiti:

  nmap -sP 192.168.X.X/24

  Publikovano je:  24. 01. 2015.