Linux dokumentacija

 • Root login obaveštenja putem e-pošte

  Za utomatizovano slanje e-mail obaveštenja o pokrenutoj SSH sesiji za korisnički nalog Root na lokaciji cd /root/.bashrc  uneti kod na kraju fajla nalik onom datom u listingu 1.:

   

  Listing 1. Editovanje skripte .bashrc

  echo 'Upozorenje - Otvorena je Shell sesija za korisnicki nalog Root; datum:' `date` `who` | mail -s "Upozorenje! Root pristup `who | cut -d'(' -f2 | cut -d')' -f1`" email@domen.rs

  Po istom principu, mail obaveštenje može da bude prosleđeno svim korisncima Linux-ovog sistema. Za uključivanje drugih korisnika primenom adekvatnog editora ažurirati skriptu .bashrc unosom naredbe: nano /home/imekorisnika/.bashrc

  Skript .bashrc može da sadrži i više e-mail adresa, pa je neophodno ponoviti unos prethodno pomenute naredbe uz adekvatnu korekciju u segmentu e-mail adrese.

  Ovo je jedan od mehanizama za detekciju neovlašćenih pristupa, ali se ne može ujedno smatrati i dovoljnim. 

  Publikovano je:  11. 01. 2015.