Linux dokumentacija

 • GHOST ranjivost Linux-ovih distribucija - Debian / Ubuntu

  Uočeni nedostatak "glibc" biblioteke omogućava napadačima da daljinskim putem preuzmu kompletnu kotrolu nad Web serverom eksploatišući buffer overflow bug unutar glibc GetHOST funkcija. Praktična manifestacija ovog nedostatka je veoma slična Shellshock-u i Heartbleed-u.

  Porvera verzije za DEBIAN / UBUNTU:

  ldd --version

  Ukoliko je eglibc verzija identična ili ekvivalentna onoj u nastavku, prelazak na novu verziju nije neophodan.

            Ubuntu 12.04 LTS: 2.15-0ubuntu10.10

            Ubuntu 10.04 LTS: 2.11.1-0ubuntu7.20

            Debian 7 LTS: 2.13-38+deb7u7

  Sve eglibc verzije starije od 2.18 spadaju u kritičnu grupu i zahtevaju update unosom naredbe:

  apt-get update && apt-get dist-upgrade

  Publikovano je:  18. 03. 2015.